آخرین اخطار برانکو به آقای گل

برانکو ایوانکوویچ در بازی هفته گذشته خود مقابل صبا تصمیم عجیبی گرفت و مهدی طارمی ستاره بوشهری خود را نیمکت نشین کرد.

تکنولوژی جدید

شبکه خانگی

Comments are closed.