افزایش ۸ سانتی‌متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه

افزایش ۸ سانتی‌متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از افزایش ۸ سانتی متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته خبر داد.

افزایش ۸ سانتی‌متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از افزایش ۸ سانتی متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته خبر داد.
افزایش ۸ سانتی‌متری ارتفاع آب دریاچه ارومیه

فروش بک لینک

Comments are closed.