ترافیک در محورهای مواصلاتی استان البرز سنگین است

ترافیک در محورهای مواصلاتی استان البرز سنگین است
رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – کرج – قزوین را سنگین اعلام کرد.

ترافیک در محورهای مواصلاتی استان البرز سنگین است

رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – کرج – قزوین را سنگین اعلام کرد.
ترافیک در محورهای مواصلاتی استان البرز سنگین است

کیمیا دانلود

خبرگذاری اصفحان

Comments are closed.