روزنامه فرصت امروز : دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه رویش ملت : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ابرار اقتصادی : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه اعتماد : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه عصر اقتصاد : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه جمهوري اسلامي : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه هدف : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه خبر ورزشى : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه فرهیختگان : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه آرمان امروز : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه دنیای اقتصاد : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه شرق : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه خراسان : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ستاره صبح : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه جوان : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه تجارت : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه روشنگر : یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه كسب و كار : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه روزگار ما : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه رویش ملت : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ستاره صبح : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه جمهوري اسلامي : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه خراسان : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه عصر اقتصاد : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه جهان صنعت : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه هدف : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه فرهیختگان : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه خبر ورزشى : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ایران ورزشی : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه شرق : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه قدس : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه آرمان امروز : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه وطن امروز : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ایران : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه فرصت امروز : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه کيهان : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه اقتصاد پویا : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه هدف و اقتصاد : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه رویش ملت : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ستاره صبح : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه افکار : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه صبح امروز : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه اعتماد : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه هدف : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ابتکار : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه مردم سالاری : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه فرهیختگان : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه خبر ورزشى : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ایران ورزشی : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه كسب و كار : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه جوان : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه قانون : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه هدف و اقتصاد : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ایران : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه اطلاعات : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه آفتاب یزد : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه عصر اقتصاد : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه شروع : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ابرار ورزشى : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ستاره صبح : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه خراسان : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه هدف و اقتصاد : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه فناوران اطلاعات : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه كسب و كار : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه آرمان امروز : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه قانون : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه مردم سالاری : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه خبر ورزشى : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه گل : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه شرق : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه اعتماد : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه مستقل : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ایران : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه روزگار ما : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه آفتاب یزد : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه فرصت امروز : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه رویش ملت : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ستاره صبح : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه فناوران اطلاعات : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه شرق : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه هدف : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه كسب و كار : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه عصر اقتصاد : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه قانون : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه مردم سالاری : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه فرهیختگان : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه افکار : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه دنیای اقتصاد : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه بهار : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه همشهری : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه اقتصاد ملی : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه روزگار ما : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه وطن امروز : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه اقتصاد پویا : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه همدلی : سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه بهار : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه ستاره صبح : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ روزنامه خراسان : دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

About

روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

روزنامه جمهوري اسلامي : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
/*!normalize.css v1.1.2 git.io/normalize */ article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section,summary{display:block;}audio,canvas,video{display:inline-block;*display:inline;*zoom:1;}audio:not([controls]){display:none;height:0;}[hidden]{display:none;}html{font-size:100%;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%;}html,button,input,select,textarea{font-family:sans-serif;}body{margin:0;}a:focus{outline:thin dotted;}a:active,a:hover{outline:0;}h1{font-size:2em;margin:0;}h2{font-size:1.33em;margin:0;}h3{font-size:1.1em;margin:0;}h4{font-size:1em;margin:0;}h5{font-size:.83em;margin:0;}h6{font-size:.67em;margin:0;}abbr[title]{border-bottom:1px dotted;}b,strong{font-weight:bold;}blockquote{margin:.11em 40px;}dfn{font-style:italic;}hr{-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;height:0;}mark{background:#FF0;color:#000;}p,pre{margin:.11em 0;}code,kbd,pre,samp{font-family:monospace,serif;_font-family:’courier new’,monospace;font-size:1em;}pre{white-space:pre;white-space:pre-wrap;word-wrap:break-word;}q{quotes:none;}q:before,q:after{content:”;content:none;}small{font-size:80%;}sub,sup{font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline;}sup{top:-0.5em;}sub{bottom:-0.25em;}dl,menu,ol,ul{margin:0;}dd{margin:0 0 0 40px;}menu,ol,ul{padding:0;list-style:none;}nav ul,nav ol{list-style:none;list-style-image:none;}img{border:0;-ms-interpolation-mode:bicubic;}svg:not(:root){overflow:hidden;}figure{margin:0;}form{margin:0;}fieldset{border:0 none;margin:0;padding:0;}legend{border:0;padding:0;white-space:normal;*margin-left:-7px;}button,input,select,textarea{font-size:100%;margin:0;vertical-align:middle;*vertical-align:middle;}button,input{line-height:normal;}button,select{text-transform:none;}button,html input[type=”button”],input[type=”reset”],input[type=”submit”]{-webkit-appearance:button;cursor:pointer;*overflow:visible;}button[disabled],html input[disabled]{cursor:default;}input[type=”checkbox”],input[type=”radio”]{box-sizing:border-box;padding:0;*height:13px;*width:13px;}input[type=”search”]{-webkit-appearance:textfield;-moz-box-sizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;}input[type=”search”]::-webkit-search-cancel-button,input[type=”search”]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none;}button::-moz-focus-inner,input::-moz-focus-inner{border:0;padding:0;}textarea{overflow:auto;vertical-align:top;}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#header,#content,#footer,#left,#center,#right,#webarchive{overflow:hidden;}.ad_sense_help{text-decoration:none!important;}div#privacy_policy{display:none;}div#privacy_policy_link{cursor:pointer;}div#privacy_policy_link,div#privacy_policy{text-align:center;margin-top:15px;}div#privacy_policy{border:1px solid #C0C0C0;padding:15px;}li#dose12{position:absolute;top:-500px;}.buyBox{margin-top:10px;margin-right:10px;float:right;padding:10px;width:320px;background:#363636;box-shadow:0 0 5px 5px #424242;border-radius:10px;border:1px solid #666;word-wrap:break-word;}.buyBox h2{margin:0;text-align:center;display:block;text-transform:uppercase;}.buyBox h2 span a{font-size:14px!important;font-weight:bold;color:white;}.buyBox p{font-size:14px;text-align:center;}.buyBox a:link,.buyBox a:active,.buyBox a:visited{color:white;text-decoration:none;}.buyBox a:hover{text-decoration:underline;}#rlblock_left:empty,#rlblock_right:empty,#rlblock_center:empty,#rlblock_mobile:empty,#search:empty{display:none;}body{font-size:14px;font-family:Arial,Helvetica,Verdana,”Lucida Grande”,sans-serif;}#header{padding-bottom:10px;overflow:hidden;}#content{padding:0;margin-bottom:20px;border-top-width:1px;border-top-style:solid;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;overflow:hidden;}#left{float:left;}#center{padding-top:25px;padding-bottom:25px;}#right{display:none;}#footer{padding:10px;}#footer>*{font-size:10px;}#search{float:right;text-align:right;}#ads{padding-left:25px;padding-right:25px;}#rlblock_left{width:250px;border-width:1px;border-style:solid;border-radius:10px 10px 10px 10px;margin:25px;padding:20px;}#rlblock_center{padding:25px 4% 25px 14%;margin:0 auto 25px auto;width:70%;border:1px solid;border-radius:10px 10px 10px 10px;}.domain{float:left;padding:30px 0 0 25px;}.domain h1{font-size:1.7em;font-weight:bold;text-decoration:none;text-transform:lowercase;}div#privacy_policy_link{padding:.5em 30px;clear:both;text-decoration:underline;}#privacy_policy a:link,#privacy_policy a:visited{text-decoration:underline;}.imprint{clear:both;}.imprint a:link,.imprint a:visited{display:block;text-align:center;margin:0;padding:.5em 30px;text-decoration:underline;}.imprint a:hover,.imprint a:active,.imprint a:focus,div#privacy_policy_link:focus,div#privacy_policy_link:hover,div#privacy_policy_link:active,#privacy_policy a:hover,#privacy_policy a:active,#privacy_policy a:focus{text-decoration:none;}body{background:#666;}#content{box-shadow:0 10px 20px #494949;border-top-color:#494949;border-bottom-color:#494949;}#rlblock_left,#rlblock_center{background-color:#363636;border-color:#666;box-shadow:0 0 5px 5px #424242;}#footer{color:#eee;}#disclaimer a,#privacy_policy a,div#privacy_policy_link,.imprint a{color:#eee;}.domain h1{color:#999;}.domain{width:auto;}.domain h1{font-size:24px;}#ms_text,#ms_span{color:#999;font-size:24px;font-weight:bold;padding-left:10px;position:relative;top:30px;}#ms_span a{color:#EEE;}#webarchive{margin:0 auto;padding:0 4% 0 14%;}#webarchive h2#popular_categories{font-size:1.2em;font-weight:bold;text-align:center;width:83%;}#webarchive .sub{float:left;width:24%;margin-right:1%;}#webarchive .sub .portal{margin-bottom:20px;}#webarchive .sub .portal h3{background-color:transparent;border:none;padding:0;font-weight:bold;line-height:2.2em;}#webarchive .sub .portal h3 a:link,#webarchive .sub .portal h3 a:visited{text-decoration:none;}#webarchive .sub .portal h3 a:active,#webarchive .sub .portal h3 a:focus,#webarchive .sub .portal h3 a:hover{text-decoration:underline;}#webarchive .sub .portal ul{height:10em;list-style:none;list-style-position:inside;}#webarchive .sub .portal ul li{margin:3px 0;padding:4px 0;}#webarchive h2#popular_categories{color:#999;}#webarchive .sub .portal h3 a:link,#webarchive .sub .portal h3 a:visited{color:#999;}#webarchive .sub .portal h3 a:active,#webarchive .sub .portal h3 a:focus,#webarchive .sub .portal h3 a:hover{color:#e57921;text-decoration:none;}#webarchive .sub .portal ul li a:link,#webarchive .sub .portal ul li a:visited{color:#9fd801;}#webarchive .sub .portal ul li a:hover,#webarchive .sub .portal ul li a:active,#webarchive .sub .portal ul li a:focus{color:#e57921;}#disclaimer{font-size:10px;}#disclaimer .sedologo{float:left;padding:0 10px 0 0;}#disclaimer a:link,#disclaimer a:visited{text-decoration:underline;}#disclaimer a:active,#disclaimer a:focus,#disclaimer a:hover{text-decoration:underline;}silberwelt.info – Informationen zum Thema silberwelt.
(function(){function a(a,b,d){a&&!c&&(c=!0,b===window.location.href&&(b=”[rendered html]”),$.get(“/log/jserr.php”,{msg:a,file:b,line:d}),c=!1)}var c=!1;window.onerror=a;$(function(){window.onerror=a})})();
var ads_label = ‘

Sponsored Links

‘;var onclick_param_l = ‘l’;var onclick_value_l = ‘NglBRFMJOTliOTk3ZmVmMTgwNDRiMjJjZGI3NWUwZjcyMTYxZWYJMjAyCTIwCQkzMQkJCTAJCQkyODU3MzM5NTcJYwkwCQlzaWxiZXJ3ZWx0CTEwMzcJMQkxCTE0CTE1MTk3ODYxNDUJMAlOCTAJMAkwCQkJCQkJc2lsYmVyd2VsdC5pbmZvNWE5NjE4YTFkZGZiOTAuMTA3NTk0NDMJMAkJMQkwCTEyMDUJODIxNjA1OTAJCTEzNi4yNDMuNzYuNzA%3D’;var onclick_value_al = ‘NglBRFMJOTliOTk3ZmVmMTgwNDRiMjJjZGI3NWUwZjcyMTYxZWYJMjAyCTIwCQkzMQkJCTAJCQkyODU3MzM5NTcJYwkwCQlzaWxiZXJ3ZWx0CTEwMzcJMQkxCTE0CTE1MTk3ODYxNDUJMAlOCTAJMAkwCQkJCQkJc2lsYmVyd2VsdC5pbmZvNWE5NjE4YTFkZGZiOTAuMTA3NTk0NDMJMAkJMQkwCTEyMDUJODIxNjA1OTAJCTEzNi4yNDMuNzYuNzA%3D’;var onclick_param_v = ‘v’;var onclick_value_v = ‘MjMzOTJhOTQzZGZhYTljNzhiNmQ3YWM1YzY5MDcxNDIJMQlzaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk2MThhMWRkZmI5MC4xMDc1OTQ0MwlzaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk2MThhMWRkZmY0NS4yNzI1NzE1MAkxNTE5Nzg2MTQ1CTA=’;var onclick_param_p = ‘posredir’;var onclick_param_r = ‘re’;var fb = ‘http://silberwelt.info/search/fb.php?ses=’;var fb_csa = ‘151978614568361d5e867240fa21e197952502b8ea’;var fb_csb = ‘1519786145d89df99e2d65a01a79ebfa307b1cfcc5’;var fb_csn = ‘15197861458ad9fe707e9daf48a690b1e908debeb2’;var fb_ec = ‘1519786145c62c948ba644243ff99fef5fca82f1be’;var ds = ‘0’;var did = ‘285733957’;var pu = ‘http://silberwelt.info’;var pus = ‘ses=Y3JlPTE1MTk3ODYxNDUmdGNpZD1zaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk2MThhMWRkZmI5MC4xMDc1OTQ0MyZma2k9MCZ0YXNrPXNlYXJjaCZkb21haW49c2lsYmVyd2VsdC5pbmZvJmxhbmd1YWdlPWRlJmFfaWQ9MyZzZXNzaW9uPXZ0YVI1M1NhSVQtZFNkTEFOM2RD’;var phl = ‘Beliebte Kategorien’;var ut = ‘_blank’;var tlt = 5;var prs = 2;var warl = ‘Weitere Links’;var wapi = ‘http://img.sedoparking.com/templates/brick_gfx/portal_icons/’;var waac = ”;var wabc = false;var dsb = true;var alternatePubId = ‘dp-sedo81_3ph’;
var pdto = {
caf: {colorBackground: ‘transparent’,pubId: ‘dp-sedo81_3ph’,domainRegistrant: ‘as-drid-2735304614991709’,kw: ”,adtest: ‘off’,noAds: ‘5’,uiOptimize: ‘true’,hl: ‘de’,channel: ‘exp-0051,auxa-control-1,2686291’ }
};

var cafEl = [
{
meta: { layoutTypes: [1] },
caf: {
“container” : “ads”,
“type” : “ads”,
“lines” : 3,
“linkTarget” : “_blank”,
“fontSizeAttribution” : 14,
“colorAttribution” : “#999”,
“attributionBold” : true,
“verticalSpacing” : 2,
“adIconUrl” : “//afs.googleusercontent.com/dp-sedo/bullet_lime.gif”,
“adIconHeight” : 21,
“adIconWidth” : 22,
“adIconSpacingAbove” : 4,
“adIconSpacingAfter” : 8,
“adIconSpacingBefore” : 4,
“fontSizeTitle” : 26,
“fontSizeDescription” : 16,
“fontSizeDomainLink” : 16,
“lineHeightTitle” : 28,
“lineHeightDescription” : 18,
“lineHeightDomainLink” : 18,
“colorTitleLink” : “#9FD801”,
“colorText” : “#C1C1C1”,
“colorDomainLink” : “#C9EC6A”,
“titleBold” : true,
“rolloverLinkColor” : “#E57921”,
“rolloverLinkUnderline” : true
}
},
{
meta: { layoutTypes: [1] },
caf: {
“container” : “rlblock_left”,
“type” : “relatedsearch”,
“number” : 10,
“fontSizeAttribution” : 14,
“colorAttribution” : “#999”,
“attributionBold” : true,
“fontSizeTitle” : 22,
“lineHeightTitle” : 26,
“colorTitleLink” : “#C9EC6A”,
“rolloverLinkColor” : “#E57921”,
“rolloverLinkUnderline” : true
}
},
{
meta: { layoutTypes: [5] },
caf: {
“container” : “rlblock_center”,
“type” : “relatedsearch”,
“number” : 10,
“columns” : 2,
“fontSizeAttribution” : 18,
“attributionSpacingBelow” : 15,
“colorAttribution” : “#999”,
“attributionBold” : true,
“colorAttribution” : “#999”,
“attributionBold” : true,
“fontSizeTitle” : 24,
“lineHeightTitle” : 45,
“colorTitleLink” : “#9FD801”,
“rolloverLinkColor” : “#E57921”,
“rolloverLinkUnderline” : true,
“titleBold” : true,
“adIconUrl” : “//afs.googleusercontent.com/dp-sedo/bullet_lime.gif”,
“adIconWidth” : 21,
“adIconHeight” : 22,
“adIconSpacingAfter” : 8,
“adIconSpacingAbove” : 12,
“adIconSpacingBefore” : 5
}
},
{
meta: { layoutTypes: [1,2,5] },
caf: {
“container” : “search”,
“type” : “searchbox”,
“hideSearchInputBorder” : true,
“hideSearchButtonBorder” : true,
“colorSearchButton” : “#363636”,
“colorSearchButtonText” : “#C9EC6A”,
“fontSizeSearchInput” : 16,
“fontSizeSearchButton” : 16
}
}];
(function(){var b={};$.tmpl=function e(a,c){var d=!/W/.test(a)?b[a]=b[a]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *