واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر +عکس

واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر +عکس
مسؤول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر با 13 کشته و زخمی خبر داد.

واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر +عکس

مسؤول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر با 13 کشته و زخمی خبر داد.
واژگونی اتوبوس کارگران معدن انجرد اهر +عکس

مجله اتومبیل

Comments are closed.