پیراهن پرسپولیس تقلبی است؟

پیراهن پرسپولیس تقلبی است؟
مدیرعامل پرسپولیس نسبت به واکنش درباره اسپانسر پیراهن این تیم انتقاد کرد و اعلام کرد چرا پیش از این و با توجه به اینکه چند تیم با این برند حاضر می شدند کسی به آن انتقاد نداشت.

پیراهن پرسپولیس تقلبی است؟

مدیرعامل پرسپولیس نسبت به واکنش درباره اسپانسر پیراهن این تیم انتقاد کرد و اعلام کرد چرا پیش از این و با توجه به اینکه چند تیم با این برند حاضر می شدند کسی به آن انتقاد نداشت.
پیراهن پرسپولیس تقلبی است؟

بازی

Comments are closed.