یک بالگرد تایلندی ناپدید شد

یک بالگرد تایلندی ناپدید شد
مسئولان نظامی تایلندی اعلام کردند: بالگرد نوع یو اچ-72 ساعت ده و سی دقیقه به وقت محلی(سه و سی دقیقه به وقت گرینویچ) و پس از نیم ساعت از بلند شدنش از صفحه رادار محو شد.

یک بالگرد تایلندی ناپدید شد

مسئولان نظامی تایلندی اعلام کردند: بالگرد نوع یو اچ-72 ساعت ده و سی دقیقه به وقت محلی(سه و سی دقیقه به وقت گرینویچ) و پس از نیم ساعت از بلند شدنش از صفحه رادار محو شد.
یک بالگرد تایلندی ناپدید شد

سیستم اطلاع رسانی

Comments are closed.