4 ورزشکار اجاره ای در کاروان المپیک عربستان!

4 ورزشکار اجاره ای در کاروان المپیک عربستان!
بر اساس گزارش ها، ۴ ورزشکاری که در رژه افتتاحیه المپیک ریو در کاروان ورزشی عربستان حضور داشتند، ورزشکاران حرفه‌ای نبوده‌اند.

4 ورزشکار اجاره ای در کاروان المپیک عربستان!

بر اساس گزارش ها، ۴ ورزشکاری که در رژه افتتاحیه المپیک ریو در کاروان ورزشی عربستان حضور داشتند، ورزشکاران حرفه‌ای نبوده‌اند.
4 ورزشکار اجاره ای در کاروان المپیک عربستان!

Comments are closed.